Pre dnešný deň

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Slideshow

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Mníšek nad Hnilcom
č.d. 273
055 64 Mníšek nad Hnilcom

tel.: +421 (0)53/489 61 05
email: mnisek.n.hnilcom@fara.sk

O farnosti Mníšek nad Hnilcom

Farský kostol

V ústrednom súpise pamiatok je vedený pod č. Vs 685. Presný dátum postavenia kostola nie je známy. Niektoré zdroje uvádzajú, že okolo roku 1338 existovala už aj fara. Úlomky z nádob, nájdené v areáli kostola, sa datujú do 13. storočia. Kostol bol až do roku 1544 katolícky. V období reformácie slúžil evanjelikom až do roku 1674, kedy im bol násilne odobratý a vrátený katolíkom. V roku 1810 bola zbúraná drevená časť kostola okrem kamennej veže zo 17. storočia. Kostol bol postavený v klasicistickom štýle. Tvorí ho jednoloďový priestor s presbytériom s oblým uzáverom.

Vo vnútri sú zaklenuté pruské klenby s pristavanou sakristiou. Kostol vysvätili 14. septembra 1820. Z pôvodného iluzórneho oltára od maliara Hüttnera ostali len maľby sv. Petra a Pavla po bokoch dnešného oltára. Oltár pochádza z Tyrolska od firmy Jozef Runggaldier. Hlavným motívom oltárneho obrazu je Povýšenie sv. Kríža. Na ľavej strane oltára je socha sv. Imricha a na pravej sv. Jozefa. Večné svetlo bolo prenesené na bočnú stenu vedľa oltára. V štyroch rohoch stropu svätyne sú maľby evanjelistov s ich symbolmy: sv. Matúš s človekom, sv. Marek s levom, sv. Lukáš s býkom a sv. Ján s orlom. Vedľa kazateľnice sa nachádza obraz Nanebovzatia Panny Márie od J. Adáma z roku 1900. V prednej časti (sanktóriu) sa v minulosti nachádzal aj zarámovaný obraz sv. Kataríny k odpustu, no zub času toto vzácne dielo poškodil. Obraz bol zreštaurovaný a dnes sa nevystavuje. Na stropnej maľbe v presbytériu je vyobrazená Najsvätejšia Trojica. Na obraze Kalvárie v lodi je zaujímavé to, že sú tam zobrazené tváre niektorých členov katolíckej farnosti. Ďalší motív stropných malieb – Nájdenie sv. Kríža – zobrazuje sv. Helenu, ktorá trpela vážnou chorobou. Chcela sa stať kresťankou a krížom bola uzdravená. Ostatné zariadenie kostola je zo začiatku 20. storočia. Luster darovala grófka Festetičová.

Kostol má vežu v ktorej sú umiestnené zvony. Vchod do  zvonice je po jej bočnom schodisku. Pôvodné zvony od Christiana Lebrechta, známeho výrobcu zvonov z Košíc, boli z roku 1808. Dva z nich však boli počas I. svetovej vojny roztavené. Zachoval sa len najväčší. V súčasnosti sú vo zvonici tri zvony aj vďaka dobrovoľnej finančnej zbierke a milodarov veriacich: pôvodný Florián z roku 1808 s priemerom 103 cm, stredný zvon s priemerom 97 cm a zvon Mária s priemerom 85cm, posledné dva z roku 1926. Na veži kostola sú hodiny a na jej vrchole sa nachádzajú skrížené kladivká a kríž. V roku 1900 bol kostol zreštaurovaný, ale v roku 1909 roku kostol vyhorel a bol opäť postavený. V roku 1941 bola strecha kostola pokrytá plechom.

Od roku 1941 sa urobilo niekoľko opráv, z ktorých možno spomenúť:oplotenie areálu kostola typizovanými dielcami, čiastočné zrezanie prestarlých líp. výmena dlažby v kostole, výmena lavíc, reštaurovanie interéru kostola, ozvučenie, natretie strechy kostola, oprava omietok, odvetranie základov atď.

Starostlivosť o kostol poukazuje na kladný vzťah katolíckych generácií ku kostolu nielen ako ku kultúrnemu dedičstvu, ale hlavne ako k domu Božiemu, do ktorého prichádzajú, aby sa stretli s Ježišom.

Spracované podľa www.mnisek.sk.

 

Zoznam kňazov

Johann Schvabinsky (1823 – 1864) Jozef Šatek (1937 – 1939)
Antonius Najlink (1865 – 1897) Jozef Kočiš (1940 – 1941, 1942- 1963)
Johannes Kuszpam (1898 – 1899) Ján Macko 1942
Johann Dorner (1900 – 1927) Ján Hlavatý (1964 – 1978)
Francisus Sas (1928 – 1935) Krištof Baláž (1979 – 1981)
Robert Puskas 1936 Štefan Magut (1982 – 2010)