Pre dnešný deň

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Slideshow

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Mníšek nad Hnilcom
č.d. 273
055 64 Mníšek nad Hnilcom

tel.: +421 (0)53/489 61 05
email: mnisek.n.hnilcom@fara.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Hnilcom ROZPIS BOHOSLUŽIEB
Deň v týždni Miesto slávenia

Čas slúženia

letný čas

Čas slúženia

zimný čas

Pondelok Mníšek nad Hnilcom
Utorok Mníšek nad Hnilcom o 18:00 hod. o 17:00 hod.
Streda Mníšek nad Hnilcom o 18:00 hod. o 17:00 hod.
Štvrtok Mníšek nad Hnilcom o 18:00 hod. o 17:00 hod.
Piatok Mníšek nad Hnilcom o 17:00 hod. o 17:00 hod.
Sobota Mníšek nad Hnilcom o 7:30 hod. o 7:30 hod.
Nedeľa Mníšek nad Hnilcom o 8.30 hod. 8.30 hodine

 

Zmena času slúženia sv. omší je vždy vyhlásená dopredu v oznamoch farnosti.